Tư vấn - Lắp đặt - Bảo hành
0983 276 271 - 0979 006 656
hcwindow.com@gmail.com

Chỉnh sửa Đồ án Quy hoạch chung Hà Nội

Đồ án Quy hoạch chung Xây dựng Thủ đô Hà Nội vừa được yêu cầu tiếp tục chỉnh sửa và hoàn thiện sau khi có kiến nghị chính thức của các nhà khoa học gửi Bộ Chính trị. Trong số các kiến nghị mới đây của các tổ chức chính trị-xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp, và của các nhà khoa học, đáng chú ý, có kiến nghị của Liên hiệp các Hội Khoa học&Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) gửi Bộ Chính trị ngày 10-3-2011.

Tin liên quan

Đối tác

Copyright © 2016 ACEM. All Rights Reserved... Thiết kế web Skyweb.com.vn